MP11SE/MP7SE Stage Piano software uppdatering v1.04

Kawai Japan har utfärdat en software uppdatering för MP11SE/MP7SE Stage Pianos.

Denna rekommenderade v1.04 uppdatering förbättrar Reverb hantering när man ändrar SETUPs, och löser problemet som fanns på MP7SE där Tonewheel Simulator Percussion ljudet inte svarade på SysEx.

Den kompletta MP11SE/MP7SE v1.04 uppdaterings-changelog kan du se nedan:

Förbättrad: Reverb stängs inte längre av när du väljer samma Reverb-typ, (t.ex. när du ändrar SETUP)
Fixad: Tonewheel Simulator Percussion-ljudet ändrades inte när SysEX-meddelandet mottogs. [Endast MP7SE]

MP11SE/MP7SE-ägare uppmanas att uppdatera sina instrument för att använda den senaste software-versionen. Vi rekommenderar även att användare säkerhetskopierar alla inställningar, ljud, setups, etc. innan de genomför uppdateringen.

Softwareuppdateringen och dess instruktioner kan laddas ner från ‘Software Updates’-sidan från Kawai Global hemsidan:

https://www.kawai-global.com/support/updates/

Observera att Kawais softwareuppdateringar är kumulativa, dvs att v1.04 uppdateringen innehåller eventuella korrigeringar och förbättringar som medföljer alla tidigare versioner.