SÅ, VAD ÄR SANNINGEN MED ABS?

 

Bevisen visar att ABS Styran är ett idealiskt material för användning i de kritiska delarna av en pianomekanik.

 

SANNINGEN

* ABS Styran är godkänd av respekterade pianotekniker.

* ABS Styran används ofta och accepteras i dagens konsumentmarknad.

* ABS Styran är vetenskapligt bevisat ett överlägset trä i form av styrka, dimensionell stabilitet, motståndskraft mot svullnad och livslängd.

* ABS Styran är tidtestad med över 40 års beprövad tillförlitlighet i Kawai-pianon.

Användningen av ABS Styran är en av de främsta anledningarna till att ett Kawai-piano kommer att behålla en konsekvent ton och berörning över tiden bättre än något annat piano byggt idag.

Symptomen

 

NÅGRA KONSEKVENSER AV ATT ANVÄNDA TRÄ I EN PIANOMEKANIK ÄR ENKLARE ATT UPPTÄCKA

 

När kritiska träkomponenter (som jacken) bryts under upprepad hög stress, slutar knapparna helt enkelt att fungera. I sådana fall leder misslyckandet av en väsentlig del till att hela sammansättningen misslyckas … och konsekvenserna ses och känns tydligt.

DET VIKTIGA MED LINJERING

Platsen där hammaren träffar strängen är kanske den mest kritiska punkten i en pianomekanik. Precis linjering av hammaren är nödvändig, eftersom att även den minsta förändringen i hammarpositionen kan drastiskt påverka tonen och rörelsen.

Vad upprätthåller en korrekt hammarjustering? En viktig del kallas hammarflänsen. När hammarflänsen förblir säker och perfekt placerad, håller motsvarande hammare rätt inriktning.

PROBLEM MED LINJERING

Men på en typisk fuktig dag börjar en trähammarfläns att svälla. Då detta inträffar, expanderar träet under handskruven uppåt mot skruvhuvudet och skadas så småningom.

Senare, när fuktigheten sjunker, krymper träflänsen … vilket ger ett “gap” mellan flänsen och skruven. Denna lucka gör att flänsen kan dras ur sin position. För att göra saken värre ökar klyftan då flänsrörelsen får skruven att lossna. Allt detta innebär allvarliga problem för hammarens linjering.

När en linjering har kompromissats, så uppstår allvarliga problem. Hammare slår strängar delvis (orsakar “surrande ljud”) eller saknar strängar helt och hållet, vilket som resulterar i svår tonförlust. Driftande hammare kan gnuggas ihop, skada pianotrycket eller orsaka att noter hålls fast. När de reparerats kan dessa problem lätt återupptas när fuktiga förhållanden återvänder eller när pianot flyttas till en annan miljö.

När de upptäckte att trä aldrig kunde bli riktigt konsekvent genom klimatförändringar, så kom Kawai’s hantverkare till en viktig slutsats … det var dags för en förändring.

LÖSNINGEN

EN FÖRÄNDRING FÖR DET BÄTTRE

 

Bestämd för att hitta en lösning för felet på trä, så började Kawai’s hantverkare studera egenskaperna hos alternativa material. En intensiv sökning ledde dem till ett polymerkompositmaterial kallat ABS Styran, som hade de perfekta egenskaperna för uppgiften:

* Det var mycket starkare än trä för att minska sönderfallet.

* Det var dimensionellt stabilt … nästan opåverkat av fuktförändringar.

* Den hade ett framgångsrikt resultat i många andra branscher.

ABS Styran krävde precisionsgjutning, ett faktum som skulle innebära enormt långsiktiga investeringar i verktyg för att upprätthålla produktionen. Ändå kände Kawai’s hantverkare att användningen av ABS skulle göra det möjligt för ett Kawai-piano att bibehålla en stabil beröring och ton längre än någon annan. Med djärvt förtroende flyttade Kawai framåt för att bli en branschpionjär i användningen av ABS Styran i pianomekaniker.

KRITIKERNA

 

DET TOG INTE LÅNG TID INNAN KRITIK UPPSTOD FRÅN PIANOETABLERINGEN.

“Köp inte ett piano med delar i plast!”
“Plast är så billigt, du kommer att behöva byta ut den vart år.”
“Att använda sig av plast förstör pianots ton.”
“Håll dig borta från plast, det sönderdelas.”
“De använder plast för att spara pengar.”

BEVIS 1

I DECENNIER HAR KVALIFICERADE PIANOTEKNIKER ÖVER HELA VÄRLDEN TALAS UT I STÖD FÖR ABS STYRAN

“ABS, yes! I have never had a problem with any Kawai ABS action parts.”
– Mark Hullibarger, RPT*
Manhattan Beach, California
*Registered Piano Technician
“Plastic parts have a number of advantages over wooden ones. They can be made more uniform in shape and weight, are indifferent to temperature and humidity changes, and have no glue joints to come apart…”
– Larry Fine, RPT
The Piano Book
” ABS advantages over wood are numerous. The reliability and consistency in manufacturing is unbelievably good. Kawai is a bold innovator.’
– Wendall Eaton, RPT
Frederick, Maryland
“Kawai’s ABS action parts are perhaps one of the revolutionary products of the century. Kawai has the most responsive action in the industry.”
– James Alexander, RPT
Plymouth, Michigan
” The incorporation of ABS plastic action parts in Kawai pianos make them the instrument of logical choice for universities. I have never had to replace a Kawai jack or flange.”
– Mathew Dickerson, RPT
Danville, Indiana
“ABS plastics are quite welcome. Kawai’s commitment to quality is manifestly evident. The school of music at USC speaks highly of the Kawai action.”
– Horace Greely, RPT
San Carlos, California

BEVIS 2

MARKNADEN BÖRJADE SKIFTA TILL KOMPOSITMATERIAL

Andra produkter på marknaden började också reflektera över förändringen från trä till kompositmaterial.

Trött på kontinuerlig vridning och slitage, så övergav tennisracketillverkare runt om i världen under 1970-talet till förmån för övriga material. Till och med golfbranschen, som hade kallat vissa golfklubbar “woods” sedan sportens uppfinning, flyttade från trä för att omfamna andra kompositmaterial för sina moderna produkter. Dessa förändringar inträffade eftersom tillverkare av dessa produkter upptäckte vad Kawaiäs ingenjörer redan hade lärt sig … att träet är långt ifrån idealiskt för användningar som kräver hög precision och motståndskraft mot hög effekt.

Träets tendens till att krympa, svälla och varpa med förändringar i fuktighet och brytas sönder under vissa typer av stress, gjorde trä som är lägre än moderna kompositer som motstår fuktighetsförändringar och kan motstå otrolig stress. Idag är ABS en av de mest kända av alla moderna kompositer. Det kan ses i nästan alla fasetter av levande … i produkter som är så olika som telefoner, datorer, hushållsapparater, bilar, cyklar, Formel 1 racerbilar, stränginstrument och kommersiella flygplan.

FLYGPLAN

ANDRA MUSIKINSTRUMENT

FORMULA 1 BILAR

SPORTUTRUSTNING

BROAR

VÄRLDSKLASS-RACINGCYKLAR

BEVIS 3

DET SLUTGILTIGA TESTET

Under hösten 1998 genomfördes en serie viktiga tester av professor Abdul Sadat, ordförande för industri- och tillverkningsingenjörsavdelningen vid California State Polytechnic University i Pomona, Kalifornien. Forskningen jämförde ABS Styran pianodelar jämfört med deras trämotsvarigheter med avseende för styrka, dimensionell konsistens, motståndskraft mot svullnad och krympning samt livslängd. Resultaten var övertygande.

TEST 1: STYRKA

ABS Styrans hammarflänsar visade sig vara över 50% starkare än trähammarflänsar.

Fördel: Längre levnadstid på pianot

TEST 2: DIMENSIONELL KONSISTENS

ABS Styran pianodelar visade sig vara betydligt mer konsekvent i storlek och form än trädelar vid tillverkningstillfället.

Fördel : Större precision för en överlägsen prestanda

TEST 3: MOTSTÅNDSKRAFT MOT SVULLNAD

Efter endast 24 timmars exponering för 90-100% luftfuktighet svällde trähammarflänsarna med över 5% i storlek. Däremot svällde ABS styran delar med endast 0,16%. ABS styran delar visade sig således vara 30 gånger mer resistenta mot svullnad än jämförbara trädelar.

Fördel: Utan svullnad / krympning förblir mekanikskruvarna täta och hammarna håller sig ordentligt anpassade för en mer konsekvent ton och beröring över pianots livstid.

TEST 3: LIVSLÄNGD

ABS-hammarflänsar som tagits från ett 27-årigt använt Kawai upprätt piano visade sig vara betydligt starkare än helt nya träflänsar avsedda för en flygel..

Fördel: Bättre långsiktig hållbarhet och prestanda